Bli månadsgivare

BLI MÅNADSGIVARE OCH GÖR SKILLNAD

STÖD ARBETET FÖR ALLAS RÄTT TILL UTBILDNING

Tack vare ditt stöd skapar vi tillsammans möjligheter för alla att kunna välja och fullfölja en utbildning, oavsett funktionsförmåga.

Kategori: